Noticias

  Para coñecer o grao de fragmentación do hábitat de cada especie ou grupo de especies da ictiofauna do río Miño e, por tanto, a incidencia dos obstáculos sobre a súa distribución realizouse un estudo da tipoloxía dos obstáculos presentes de catro afluentes seleccionados.Na parte española...

O salmón atlántico é unha das especies máis esixentes coa calidade do medio no que vive. Sempre se considerou que a presenza de poboacións estables desta especie nun río é un síntoma do bo estado de conservación global da conca. Require augas ben osixenadas e...

Dentro das actividades contempladas no marco do Proxecto Migra Miño- Minho, unha delas é a celebración de xornadas divulgativas por parte dos socios para informar sobre o estado actual das poboacións de peixes migradores presentes en Galicia como en Portugal....

Durante estas semanas, os técnicos da Estación de Hidrobioloxía “ Encoro do Con”  da Universidade de Santiago de Compostela, estiveron realizando tarefas de mostraxe no río Deva. Para este primeiro estudo, apoiáronse en equipos de mergullo co fin de proceder ao marcado e recaptura das...

Técnicos dá Dirección Xeral de Patrimonio Natural marcaron un total de 70 esguines de salmón no río Tea para ou seu control mediante dispositivos acústicos. A metade dos exemplares marcados, capturados na estación dá Freixa (Ponteareas), procedían dá repoboación artificial de salmón, mentres que a...