Marcado acústico de esguines de salmón no río Tea

Marcado acústico de esguines de salmón no río Tea

Técnicos dá Dirección Xeral de Patrimonio Natural marcaron un total de 70 esguines de salmón no río Tea para ou seu control mediante dispositivos acústicos. A metade dos exemplares marcados, capturados na estación dá Freixa (Ponteareas), procedían dá repoboación artificial de salmón, mentres que a outra metade eran salvaxes.

Para detectar o paso destes peixes no seu descenso cara ao mar, colocáronse 4 hidrófonos non río Tea ( augas abaixo dá estación A Freixa) e 8 hidrófonos non Tramo Internacional do Río Miño ( augas debaixo dá desembocadura do río Tea no Miño).

A finais de xuño extraeranse os hidrófonos e analizarase a información obtida que permitirá calcular a mortalidade dos 2 grupos de peces (salvaxes e repoboados) nesta importante transición río/mar do ciclo vital do salmón, debido a que por unha banda permitirá mellorar a estratexia de repoboación e por outra coñecer as causas de mortalidade natural dos xuvenís de salmón para mellorar a súa estratexia de xestión.

Esta actuación encádrase dentro das actividades 3 e 4 do Proxecto Migramiño, sobre o reforzo e mellora dos peixes migradores (Actividade 3) e a avaliación do impacto das actuacións (Actividade 4).