Reo (Salmo trutta)

barra-colores
 • Descrición
 • Hábitat
 • Ciclo de vida

O reo, tamén coñecido como troita de mar, é a forma migradora da troita común. Aínda que ambos pertencen á mesma especie, o reo, como migrador anádromo, descende ao mar e volve ao río para reproducirse.

A diferenza da troita común, que ten unha cor pardo-verdosa con manchas negras e vermellas, o reo, á súa chegada ao mar, adquire un ton prateado con pintas unicamente negras, polo que á súa volta aos ríos pode distinguirse da forma non migradora. Porén, a medida que pasa tempo no río, estas diferenzas vólvense menos notables.

A súa lonxitude varía entre 25 e 40 cm e ten aletas máis grandes que a troita común.

Son nadadores eficaces e poden superar obstáculos de ata 1 m.

Nos ríos o reo, xunto coa troita común, adoita vivir en augas frías e ben osixenadas.

No mar habita en zonas próximas á costa, con profundidades ata os 80 m.

É depredador e aliméntase de insectos, crustáceos, moluscos e outros peixes.

Os alevíns adoitan permanecer no río de 1 a 4 anos, aínda que, polo xeral, aos 2 anos e xa convertidos en esguíns, migran ao mar durante a primavera e alí transcorre a súa fase de crecemento por un, dous ou tres anos.

Acadada a madurez sexual, os reos volven ao río para completar o ciclo reprodutor xunto á troita común, a final de ano ou durante o inverno. Esta especie non morre tras a desova, polo que se reproducen varias veces ao longo da súa vida.

 • Estado de conservación
 • Factores de ameaza
 • Medidas de conservación

No tramo de Galicia obsérvanse flutuacións anuais no número de migradores durante os últimos anos, pero o seu estado de conservación considérase satisfactorio. No tramo internacional, a súa situación é máis crítica, polo que se considera unha especie vulnerable.

Os factores negativos que poñen en perigo a conservación do reo no río Miño son:

 • Verteduras e contaminación no río

-Perda de calidade da auga

 • Construción de presas e obstáculos infranqueables no leito

– Dificultade para o movemento migratorio e o acceso á zona de reprodución

– Redución do hábitat dispoñible para o desenvolvemento dos xuvenís

-Perda de calidade hidromorfolóxica da auga (flutuacións de caudal, procesos de canalización e extracción que implica a construción de presas)

 • Cambio climático

-Alteración do hábitat polo consecuente aumento da temperatura da auga (o reo prefire augas frías) e aumento na variabilidade dos caudais

 • Sobrepesca
 • Introgresión xenética procedente de exemplares da repoboación de troita común
 • As medidas de conservación son:
 • Control das verteduras
 • Corrección das canalizacións
 • Eliminación de obstáculos
 • Mantemento dos réximes de caudais naturais dos ríos
 • Eliminación das repoboacións de reforzo de poboacións naturais
 • Optimización da xestión da pesca deportiva
 • Control do furtivismo