Plan de Traballo

Actividad 1

Más Movilidad y accesibilidad en el hábitat fluvial

barra-colores
Icon-act_3

Esta actividade comprende os seguintes resultados:

 “Eliminación e permeabilización de obstáculos de leitos fluviais”

0
10
obstáculos

Valor Previsto Inicial

0
10
obstáculos

Valor Alcanzado Actual

España
 • Río Furnia

  Executáronse obras para eliminar dúas dous obstáculos no río Furnia  (Salvaterra de Miño) para permitir a libre circulación das especies migratorias neses tramos afectados.

 • Obstáculo 1º

  Eliminación do azud no Furnia 1

 • Obstáculo 2º

  Eliminación obstáculos no Furnia 2

 • Río Caselas

  Executáronse obras para eliminar dúas dous obstáculos no río Caselas (Tui) e a instalación dunha escala innovadora. Todas estas actuacións facilitan a circulación das especies migratorias neses tramos afectados.

 • Obstáculo 1º

  Instalación escala innovadora no Caselas 1

 • Obstáculo 2º

  Eliminación parcial do obstáculo no Caselas 2

 • Obstáculo 3º

  Eliminación da barreira fluvial no Caselas 3

 • Obstáculo 4º y 5º

  Eliminación do azud no río Caselas 

Portugal
 • Río Gadanha

  Executáronse obras de eliminación e permeabilización mediante a instalación dunha escala innovadora no río Gadanha para favorecer a libre circulación das especies migratorias neses tramos afectados.

 • Obstáculo 1

  Instalación da escala innovadora en Nora (São Bartolomeu de Messines).

 • Obstáculo 2

  Realizáronse obras de permeabilización no leito do río Gadanha ao seu paso por Peniches. Nas seguintes imaxes pódese obsservar o antes e o despois da intervención do APA neste río.

 • Obstáculo 3

  Executáronse obras para eliminar este obstáculo en Raro para facilitar a circulación das especies migratorias neste tramo de río.

 “Dispositivos de franqueo para peixes migradores convencionais”

0
2
dispositivos

Valor Previsto Inicial

0
1
dispositivos

Valor Alcanzado Actual

 • Río Mouro

  Realizáronse obras de permeabilización mediante a instalación dunha escala tradicional no río Mouro, desta forma auméntase a mobilidade fluvial no tramo anteriormente obstaculizado.