Plan de Traballo

Actividade 4

 Avaliación do impacto das actuacións

barra-colores
Icon-act_3

Esta actividade comprende o seguinte resultado:

 “Número de especies incluídas no sistema de información común sobre o estado de conservación das especies de peixes “

0
10
especies

Valor Previsto

0
51
especies

Valor Alcanzado