Resultados Esperados

barra-colores

Principais Resultados do Proxecto

barra-colores
[mpc_icon_list preset=”mpc_preset_3″ mpc_icon__transition=”slide-down” mpc_icon__icon=”fa fa-check” mpc_icon__icon_color=”#555555″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#555555;border-style:solid;” mpc_icon__padding_css=”padding:5px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:10px;” mpc_icon__hover_icon=”fa fa-check” mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;” font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#555555″ font_size=”14″ font_transform=”none” font_align=”justify” list=”%5B%7B%22hover_text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22title%22%3A%22%3Cb%3EUn%20conxunto%20de%20obst%C3%A1culos%20fluviais%20eliminados%20ou%20permeabilizados%3A%20demolici%C3%B3n%20de%20barreiras%2C%20pasos%20pisc%C3%ADcolas%20ou%20barreira%20desmontable.%20%3C%2Fb%3EPermitir%C3%A1%20dar%20continuidade%20lonxitudinal%20e%20lateral%20dos%20leitos%2C%20aumentando%20a%20accesibilidade%20dos%20afluentes%20do%20r%C3%ADo%20Mi%C3%B1o%20%C3%A1s%20especies%20de%20peixes%20migradores.%20En%20li%C3%B1a%20co%20primeiro%20obxectivo%20espec%C3%ADfico.%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%2359abe3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22title%22%3A%22%3Cb%3ENovos%20dispositivos%20de%20franqueo%20dese%C3%B1ados%2C%20testados%20e%20instalados%20en%20cursos%20fluviais%20tributarios%20da%20subconca%20internacional%20do%20Mi%C3%B1o.%3C%2Fb%3E%20Contribuir%C3%A1%20%C3%A1%20permeabilizaci%C3%B3n%20de%20obst%C3%A1culos%20para%20peixes%20migradores%20e%20a%20fauna%20en%20xeral%20a%20trav%C3%A9s%20de%20soluci%C3%B3ns%20ad-hoc%20%C3%A1s%20condiciones%20dos%20obst%C3%A1culos%20que%20limitan%20a%20continuidade%20fluvial.%20%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%2359abe3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22title%22%3A%22%3Cb%3ENormas%20de%20xesti%C3%B3n%20com%C3%BAns%20de%20pesca%20fluvial%20establecidas%20e%20acordadas%20entre%20as%20correspondentes%20autoridades%20de%20xesti%C3%B3n%20competentes%20na%20materia%20de%20Galicia%20e%20Portugal.%20%3C%2Fb%3ED%C3%A1se%20un%20paso%20moi%20relevante%20na%20xesti%C3%B3n%20conxunta%20dos%20recursos%20pisc%C3%ADcolas%20asociados%20%C3%A1%20subconca%20internacional%20do%20r%C3%ADo%20Mi%C3%B1o%20implicando%20as%20entidades%20con%20competencias%20na%20materia.%20%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%2359abe3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22title%22%3A%22%3Cb%3EUn%20plan%20de%20voluntariado%20internacional%20de%20apoio%20ao%20proxecto.%3C%2Fb%3E%20Este%20produto%20permitir%C3%A1%20concienciar%20e%20contribu%C3%ADr%20a%20mellorar%20as%20presi%C3%B3ns%20antr%C3%B3picas%20que%20afectan%20ao%20r%C3%ADo%20Mi%C3%B1o%20e%20os%20seus%20tributarios.%22%2C%22bg_color%22%3A%22%23f3f3f3%22%2C%22hover_bg_color%22%3A%22%2359abe3%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_border_css=”border-color:#ffffff;border-radius:5px;” list_padding_divider=”true” list_padding_css=”padding-top:7px;padding-right:5px;padding-bottom:7px;padding-left:15px;” list_margin_divider=”true” list_margin_css=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;”]