Plan de Traballo

Actividade 3

Reforzo e mellora das poboacións de peixes migradores

barra-colores
Icon-act_3

Esta actividade comprende os seguintes resultados:

 “Número de quilos de Anguías traslocadas dende o encoro de Frieira”

0
1600
kilos

Valor Previsto Inicial

0
1393
kilos

Valor Alcanzado Actual

 • Traslocación anguías no ano 2016

  Durante 2016, entre o 1 e o 23 de agosto, soltáronse nos ríos Mouro, Doura, Gadanha e Lara (ríos portugueses) un total de 175,04 Kg e un número estimado de 69.391 individuos de anguía europea.

 • Traslocación anguías no ano 2017

  Durante 2017, entre o 4 de xullo e o 9 de agosto, soltáronse en 14 xornadas diversos ríos portugueses e españois un total de 998,14 Kg e un número estimado de 190.5601 individuos de anguía europea.

 • Traslocación anguías no ano 2018

  Durante o 2018 non se detectou ningún tipo de movemento de angulones durante a época estival.

 • Traslocación anguías no ano 2019

  Durante o 2019 hanse traslocado un total de 220 kg de anguías no encoro de Frieira. Parte trasladáronse a Portugal en colaboración co ICNF e contouse coa participación da USC no marcado.

“Número de xuvenís de salmón liberados en ríos afluentes procedentes do stock reprodutor”

0
80000
kilos

Valor Previsto Inicial

0
84147
kilos

Valor Alcanzado Actual

 • 2017

  Durante 2017, soltáronse nos ríos Miño-Tui, Deva, Tea, Miño-Salvaterra un total de 57.765 xuvenís salmón do stock do río Miño criados na piscifacoría de Carballedo.

 • 2018

  Por primeira vez, froito da cooperación trasfronteriza grazas ao proxecto Migramiño, soltáronse 5.101 salmóns nun río afluente portugués do Río Miño, en concreto o río Mouro. Ascendendo a 20382 xuvenís de salmón soltados ademais do Mouro, nos ríos Miño e Deva.

 • 2019

  No río Deva soltáronse máis de 6.000 xuvenís de salmón para contribuír á repoboación deste antigo río salmonero.

“Número de exemplares de sáibao incluídos no estudo para a creación dun stock reprodutor”

0
20
exemplares

Valor Previsto

0
24
exemplares

Valor Previsto

Capturáronse no encoro de Frieira un grupo de 24 sáibaos dos cales foron trasladados 12 ás intalaciones do Aquamuseu en Vilanova de Cerveira.

 “Entidades informadas sobre o estudo do éxito reprodutor do salmón e sáibao”

0
20
entidades

Valor Previsto