MIGRA MIÑO – MINHO

barra-colores

O proxecto MIGRA MIÑO – MINHO ten como reto principal mellorar a protección e a xestión sustentable do espazo natural de fronteira que conforma a subconca internacional do río Miño, incluíndo os seus afluentes tributarios, e quéreo facer a través dunha mellora das condicións do hábitat fluvial e medidas que melloren o estado de conservación das poboacións de peixes migradores presentes nel.

Ler máispez-migraminho-blanco

ACTIVIDADES PRINCIPAIS DO PROXECTO

barra-colores
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4

as Especies MIgradoras no Baixo Miño

barra-colores

Na parte estritamente fluvial, na subconca internacional do río Miño coñécese a presenza de 24 especies de peixes pertencentes a 14 familias e repartidas como segue:

18 especies autóctonas: seis diádromas (incluíndo o reo), oito anfídromas e cinco residentes (incluíndo a troita residente); e 6 especies alóctonas.

O 75 % das especies son autóctonas; delas, o 21 % presenta un importante valor de conservación, xa que se corresponden con especies endémicas a nivel peninsular.

Ler máispez-migraminho-blanco
pez-migraminho-blanco
pez-migraminho-blanco
pez-migraminho-blanco
pez-migraminho-blanco
pez-migraminho-blanco
pez-migraminho-blanco

ACTUALIDADE

barra-colores

Últimas Noticias

barra-colores

SOCIAL

barra-colores

TWITTER

barra-colores
Proyecto Migramiño
@MIGRA_minhoOct 09
Conoce 👉 “Fitoplancton acompañante en las floraciones de cianobacterias en embalses de la cuenca #Minho #Sil. Este… https://t.co/fi9SaEligN
Proyecto Migramiño
@MIGRA_minhoOct 03
¿Es necesaria la construcción de escalas piscícolas? 🤔 Siempre que se encuentren adaptadas a las características de… https://t.co/27nxxPCYSy

FACEBOOK

barra-colores

¿ Conoces a los habitantes fluviales de la subcuenca internacional del #RíoMinho?🧐

En esta zona se conoce la presencia de 24 especies de peces pertenecientes a 14 familias y repartidas como sigue 👉 18 especies autóctonas: 6 diádromas (incluyendo al reo), ocho anfidromas y cinco residentes (incluyendo la trucha residente); y 6 especies alóctonas.

El 75% de las especies son autóctonas; de ellas, el 21% presentan un importante valor de conservación, ya que se corresponden con especies endémicas a nivel peninsular.

De estas, las especies migradoras 🐟 presentes en el río Miño son: la lamprea marina (Petromyzon marinus), el salmón atlántico (Salmo salar), el sábalo (Alosa alosa), la saboga (Alosa fallax) y el reo (Salmo trutta) como especies anádromas y la anguila (Anguilla anguilla) como especie catádroma.
...

View on Facebook

SOCIOS

barra-colores