Alosas: sable e sabella (Alosa alosa e Alosa fallax)

barra-colores
[mpc_image preset=”mpc_preset_22″ image=”993″ image_size=”full” image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″ image_hover_border_css=”border-color:rgba(255,255,255,0.01);” overlay_background=”rgba(20,78,140,0.8)” overlay_enable_lightbox=”true” overlay_icon=”fa fa-search-plus” overlay_icon_color=”#ffffff” overlay_icon_size=”24″ overlay_icon_background=”#144e8c” overlay_icon_border_divider=”true” overlay_icon_border_css=”border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;border-radius:100px;” overlay_icon_padding_divider=”true” overlay_icon_padding_css=”padding-top:15px;padding-right:15px;padding-bottom:15px;padding-left:15px;” overlay_padding_css=”padding:15px;” overlay_hover_color=”#ffffff” overlay_hover_icon_background=”#e22329″ overlay_hover_border=”#ffffff”]
[mpc_image preset=”mpc_preset_22″ image=”1298″ image_size=”full” image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″ image_hover_border_css=”border-color:rgba(255,255,255,0.01);” overlay_background=”rgba(20,78,140,0.8)” overlay_enable_lightbox=”true” overlay_icon=”fa fa-search-plus” overlay_icon_color=”#ffffff” overlay_icon_size=”24″ overlay_icon_background=”#144e8c” overlay_icon_border_divider=”true” overlay_icon_border_css=”border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;border-radius:100px;” overlay_icon_padding_divider=”true” overlay_icon_padding_css=”padding-top:15px;padding-right:15px;padding-bottom:15px;padding-left:15px;” overlay_padding_css=”padding:15px;” overlay_hover_color=”#ffffff” overlay_hover_icon_background=”#e22329″ overlay_hover_border=”#ffffff”]
[mpc_image preset=”mpc_preset_22″ image=”995″ image_size=”full” image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″ image_hover_border_css=”border-color:rgba(255,255,255,0.01);” overlay_background=”rgba(20,78,140,0.8)” overlay_enable_lightbox=”true” overlay_icon=”fa fa-search-plus” overlay_icon_color=”#ffffff” overlay_icon_size=”24″ overlay_icon_background=”#144e8c” overlay_icon_border_divider=”true” overlay_icon_border_css=”border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;border-radius:100px;” overlay_icon_padding_divider=”true” overlay_icon_padding_css=”padding-top:15px;padding-right:15px;padding-bottom:15px;padding-left:15px;” overlay_padding_css=”padding:15px;” overlay_hover_color=”#ffffff” overlay_hover_icon_background=”#e22329″ overlay_hover_border=”#ffffff”]
[mpc_tabs preset=”mpc_preset_14″ tabs_position=”right” active_tab=”0″ font_preset=”mpc_preset_19″ font_color=”#ffffff” font_size=”14″ font_line_height=”1.75″ font_align=”right” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:0px;” background_color=”#144e8c” padding_css=”padding:30px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:10px;margin-left:20px;” mpc_button__font_preset=”mpc_preset_20″ mpc_button__font_color=”#6faf6c” mpc_button__font_size=”16″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”left” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_effect=”expand-horizontal” button_margin_divider=”true” button_margin_css=”margin-top:5px;margin-bottom:15px;”][mpc_tab title=”Descrición” tab_id=”1506525461485-3″ mpc_button__icon_size=”14″][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#333333″ font_size=”14″ font_align=”justify” mpc_tooltip__disable=”true”]O sable e a sabella son dúas especies moi parecidas que poden mesmo chegar a hibridar. De corpo alongado e comprimido lateralmente, caracterízanse por ter grandes escamas e unha cor prateada e brillante con manchas negras xusto detrás do opérculo. Diferéncianse entre si polo número de branquiespiñas no primeiro arco branquial (o sable ten o dobre que a sabella) e polo tamaño que acadan os adultos (o sable entre 40 e 85 cm mentres que a sabella só 25-45 cm). Os sables poden vivir ata 8 anos e as sabellas ata 12.[/mpc_textblock][/mpc_tab][mpc_tab title=”Hábitat” tab_id=”1506525736040-9″ mpc_button__icon_size=”14″][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#333333″ font_size=”14″ font_align=”justify” mpc_tooltip__disable=”true”]Son especies migratorias anádromas, é dicir, viven principalmente en auga salgada e reprodúcense nos ríos.
No mar, ambas son gregarias e viven en profundidades de ata 200-300 m. Habitan tanto sobre a plataforma continental como na zona litoral e a sabella preferentemente próxima aos estuarios.
[/mpc_textblock][/mpc_tab][mpc_tab title=”Ciclo de vida” tab_id=”1506525461983-6″ mpc_button__icon_size=”14″][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#333333″ font_size=”14″ font_align=”justify” mpc_tooltip__disable=”true”]Os adultos entran nos estuarios a finais do inverno e durante toda a primavera. Cando remontan o río non se alimentan, polo que nesta fase perden ata un 55 % do seu peso.

Reprodúcense entre maio e xuño, en zonas de pouca profundidade e area ou grava. A sabella adoita desovar en tramos medios ou baixos do río, mesmo nos estuarios, mentres que o sable busca tramos máis altos.

Os xuvenís chegan ao estuario durante o verán e o outono e permanecen alí, os de sable durante 4-6 meses e os de sabella ata o segundo ou terceiro verán.
Despois volven ao mar, ata acadar a madurez sexual e iniciar de novo o ciclo.[/mpc_textblock][/mpc_tab][/mpc_tabs]

[mpc_tabs preset=”mpc_preset_14″ tabs_position=”right” active_tab=”0″ font_preset=”mpc_preset_19″ font_color=”#ffffff” font_size=”14″ font_line_height=”1.75″ font_align=”right” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:0px;” background_color=”#144e8c” padding_css=”padding:30px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-right:10px;margin-left:20px;” mpc_button__font_preset=”mpc_preset_20″ mpc_button__font_color=”#6faf6c” mpc_button__font_size=”16″ mpc_button__font_transform=”uppercase” mpc_button__font_align=”left” mpc_button__padding_divider=”true” mpc_button__hover_font_color=”#ffffff” mpc_button__hover_background_effect=”expand-horizontal” button_margin_divider=”true” button_margin_css=”margin-top:5px;margin-bottom:15px;”][mpc_tab title=”Estado de conservación” tab_id=”1506525461485-31506526493355″ mpc_button__icon_size=”14″][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#333333″ font_size=”14″ font_align=”justify” mpc_tooltip__disable=”true”]Tanto o sable como a sabella están presentes no río Miño e o seu estado de conservación é preocupante, polo que son especies catalogadas como vulnerables. A situación é común a outros territorios de Europa, onde as súas poboacións se están reducindo de forma drástica e, no caso do Miño, a situación é especialmente crítica no tramo internacional ao seu paso por Portugal.[/mpc_textblock][/mpc_tab][mpc_tab title=”Factores de ameaza” tab_id=”1506525736040-91506526493355″ mpc_button__icon_size=”14″][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#333333″ font_size=”14″ font_align=”justify” mpc_tooltip__disable=”true”]Os principais factores que ameazan a supervivencia destas dúas especies de Alosa no tramo internacional do río Miño están relacionados coa sobrepesca e a alteración do hábitat.
• Contaminación por verteduras de depuradoras e efluentes domésticos e industriais
– Perda da calidade química da auga
– Alteración do réxime hidrolóxico e os procesos biolóxicos
• Construción de presas e obstáculos infranqueables no leito (encoro de Frieira)
– Dificultade de migración cara ás zonas de desova naturais (a sabella non se ve tan afectada coma o sable debido a que desova máis preto da desembocadura)
– Redución do hábitat dispoñible
– Perda da calidade hidromorfolóxica por variacións de caudal
• Sobrepesca e pesca furtiva
• Introgresión xenética (hibridación entre o sable e a sabella)
– Diminución de efectivos
[/mpc_textblock][/mpc_tab][mpc_tab title=”Medidas de conservación” tab_id=”1506525461983-61506526493355″ mpc_button__icon_size=”14″][mpc_textblock content_width=”100″ font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#333333″ font_size=”14″ font_align=”justify” mpc_tooltip__disable=”true”]As principais accións que poderían favorecer a recuperación da especie son:
• Fomento do paso migratorio mediante a construción de ascensores nas grandes presas e a eliminación de obstáculos. Os pasos para salmónidos non serven para o sable nin a sabella, xa que a súa capacidade de natación e salto é menor.
• Depuración das verteduras.
• Prohibición efectiva da súa pesca.
• Aumento do nivel de protección na lexislación nacional.
[/mpc_textblock][/mpc_tab][/mpc_tabs]