Plan de Traballo

barra-colores

Son 5 as actividades principais do proxecto

Actividade 6

Comunicación

barra-colores
accion-6

Oriéntase para poñer en valor os resultados do proxecto e a realización de accións de divulgación para implicar no mesmo á poboación local e colectivos específicos.

Por que é necesario?

barra-colores

É necesario destacar e dar a coñecer o papel desempeñado polo proxecto Migra Miño-Minho e así, garantir a transparencia da axuda procedente dos Fondos Europeos para a protección e a xestión sostible do espazo natural de fronteira que conforma a subcuenca internacional do río Miño.

QUE SE VAI A FACER?

barra-colores

No marco desta actividade exponse 2 accións complementarias entre si:

Esta actividade estrutúrase en 2 accións que son as seguintes:

 • Acción 1: Plan de comunicación, imaxe e implementación de actividades de divulgación e sensibilización

  Elaboración dun plan de comunicación, así como da estratexia de divulgación e sensibilización dos colectivos obxectivos do proxecto. Inclúese nesta acción tamén a súa implementación, onde se prevén polo menos as seguintes tarefas:

  • Plan de comunicación
  • Web e redes sociais
  • Edición de material divulgativo e de comunicación en formato dixital e papel
  • Vídeo promocional do proxecto
  • Encontros con colectivos implicados na conservación de peces migradores (pescadores deportivos e profesionais, etc)
  • Xornada de lanzamento
  • Xornada de peche
 • Acción 2: Xornadas de lanzamento e peche do proxecto

  Prevese a realización dunha xornada de lanzamento do proxecto onde se dará a coñecer o alcance do proxecto, os seus obxectivos e actividades así como unha xornada de peche do proxecto para dar a coñecer os resultados alcanzados. En ambas participarán o conxunto de socios do proxecto e celebraranse en Galicia e o Norte de Portugal.

Indicadores de resultado

 • Materiais divulgativos do proxecto

 • Video Promocional

 • Encontros con Colectivos

Entregables

 • Encontros con colectivos

 • Informe de visitas de campo

 • Peixes migratorios do río Miño