Mostraxes das poboacións ictícolas no río Deva

Mostraxes das poboacións ictícolas no río Deva

 

Durante estas semanas, os técnicos da Estación de Hidrobioloxía “ Encoro do Con”  da Universidade de Santiago de Compostela, estiveron realizando tarefas de mostraxe no río Deva. Para este primeiro estudo, apoiáronse en equipos de mergullo co fin de proceder ao marcado e recaptura das especies migradoras piscícolas obxecto do Proxecto Migamiño.

Mediante este seguimento inicial, preténdese conseguir un control dos desprazamentos que levan as comunidades nesta zona, antes de proceder á permeabilización dos obstáculos que lles impiden poder realizar os seus movementos  migratorios de forma natural.

Estas actividades, atópanse dentro do marco de “Avaliación do impacto das actuacións” encadradas neste proxecto.