Noticias

A Estación de Hidrobiología " Encoro do Con"- EHEC- estivo realizando o seguimento das poboacións de anguías mediante diferentes técnicas de marcado, estas permiten poder valorar o impacto das actividades do proxecto nos parámetros biolóxicos das poboacións de peces migradores así como...

Durante o mes de xuño, os membros de a Estación de Hidrobioloxía " Encoro do Con" - EHEC- en colaboración con a Xunta de Galicia recolleron e marcaron os primeiros exemplares de anguías que chegaron ata o encoro de Frieira....

Dentro do marco da execución do proxecto Migra Miño uno dos obxectivos é conseguir obter unha protección e unha xestión sustentable dos espazos naturais. Por tanto o proxecto contribúe directamente á consecución do obxectivo específico exposto para esta prioridade de investimento: mellorar a protección e...