A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) comezará as obras no río Gadanha

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) comezará as obras no río Gadanha

A  Agência Portuguesa do Ambiente (APA) adxudicou o contrato que lle permite poder empezar coas actuacións de permeabilización  en tres encoros situados no río Gadanha ( Monção). O importe total de adxudicación ascende a de 80.564,95€ para poder comezar a realizar estas obras no mes de outubro.

Esta actuación corresponde á Actividade 1″ Máis mobilidade e accesibilidade no hábitat fluvial”  naqueles tramos de ríos onde as actuacións logren un maior beneficio para as especies de peces.