Recuperación da Anguía no Tramo Internacional do Río Miño

Recuperación da Anguía no Tramo Internacional do Río Miño

A Estación de Hidrobiología ” Encoro do Con”- EHEC- estivo realizando o seguimento das poboacións de anguías mediante diferentes técnicas de marcado, estas permiten poder valorar o impacto das actividades do proxecto nos parámetros biolóxicos das poboacións de peces migradores así como as modificacións das condicións dos hábitats fluviais producidas polas actuacións do proxecto.

Seguindo o protocolo deseñado dentro do Plan de Traslocación das anguías no Tramo Internacional do Río Miño, os membros de a  EHEC-USC encargáronse de marcar máis de oitocentos exemplares de anguías acumuladas a pé do encoro de Frieira. Estes exemplares foron liberados na parte alta do río Tea, augas arriba da estación de captura da freixa, nunha zona con saída franca ao río Miño.

Realizouse un marcado dobre de cada anguía, con elastómero visible na parte ventral e con micromarca magnética (Coded Wired Etiqueta) na zona dorsal, de modo que cando sexan capturadas na Freixa durante o seu descenso migratorio ao mar poidan ser identificadas polos operarios da mesma. Desta maneira, pódese realizar o seguimento destes exemplares e coñecer o grao de éxito destas actuacións dentro da Actividade 4 ” Avaliación do impacto das accións” do proxecto.