Noticias

O río Miño, concretamente é a súa conca baixa, é un dos espazos naturais máis importantes que comparten España e Portugal. Ademais de formar parte da Rede Natura 2000, é unha área singular, cunha gran diversidade ecolóxica que ademais é o hábitat de diferentes especies...

A avaliación dos impactos das actuacións do proxecto consisten en poder realizar unha valoración sobre os parámetros biolóxicos das poboacións de peces migradores así como na modificación das condicións dos hábitats fluviais producidas. Este seguimento realizarase antes, durante e despois de realizar as actuacións do...

Os membros da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) realizaron  actuacións  de permeabilización e eliminación de obstáculos no río Caselas (Tui). Estas actuacións consistiron na demolición de dous azudes no lugar de Souto de Arriba e a instalación dun dispositivo innovador de franqueo desenvolto pola Universidade...

Na zona de intervención do proxecto existe unha notable perda de calidade do hábitat e de aúgalas superficies da conca do Miño, que unido á sobreexplotación dos recursos pesqueiros das diferentes especies migradoras....