Migra Miño e as súas accións innovadoras

Migra Miño e as súas accións innovadoras

Accións innovadoras para a consecución dos devanditos obxectivos:

O proxecto MIGRA MIÑO – MINHO presenta unha serie de accións innovadoras e, en moitos casos, de carácter demostrativo, que poderán posteriormente trasladarse a outros contextos europeos como boas prácticas na xestión de recursos naturais asociados a concas hidrográficas compartidas entre dous países. Entre as accións innovadoras cabe destacar as seguintes:

– O propio enfoque transfronteirizo para abordar unha problemática común para Galicia e o Norte de Portugal: ata o momento non se implementaron plans de actuación conxunto entre as autoridades de ambas as rexións para a mellora do estado de conservación de especies piscícolas a través de actuacións concretas no medio natural dunha conca hidrográfica compartida.

– O propio participado do proxecto, xa que reúne por primeira vez ás administracións e axentes con competencias para a implementación de melloras no territorio da subcuenca internacional do río Miño: as autoridades con competencias na conservación da natureza ( DXCN e ICNF), as autoridades competentes de xestión da conca hidrográfica ( CHMS e APA) e as institucións especialistas na investigación en materia de hidrología no devandito territorio (USC e CIIMAR). Por último, o proxecto incorpora a Vilanova de Cerveira, titular do AQUAMUSEU de Vilanova, que é unha institución comprometida coa valorización, divulgación e difusión de actividades vinculadas ao río Miño e os seus recursos naturais.

– A implementación de actuacións innovadoras nunca antes realizadas no contexto territorial: a creación dun stock reprodutor de salmón do río Miño, o estudo da potencialidade da reprodución en catividade do sáibao, a creación dunhas normas de xestión piscícolas comúns para a subcuenca internacional do río Miño ou o plan de voluntariado internacional en favor da conservación dos peixes migradores son accións nunca antes implementadas e que supoñen unha auténtica innovación que achega o proxecto.

– A propia metodoloxía de traballo para a implementación das actividades a través da creación de grupos de traballo conxuntos entre os socios de Galicia e o Norte de Portugal. As accións expostas van supoñer unha cooperación efectiva e moi intensa entre os equipos técnicos dos diferentes socios, xa que a inmensa maioría das accións realízanse simultaneamente en territorio galego e portugués.

– Os propios resultados do proxecto, ao contribuír ao desenvolvemento sustentable do territorio. A través deste proxecto de conservación e restauración ambiental conséguese mellorar o estado de conservación duns hábitats que albergan uns recursos piscícolas vitais para as economías locais dos municipios ribeiregos, tanto de Galicia como de Portugal. Ademais da dimensión social, o proxecto contribúe desde a perspectiva da dimensión social,ao contribuír a afianzar un elemento cultural e tradicional baseado nas pesqueiras da anguía e a lamprea fundamentalmente.