ANÁLISE DE POTENCIALIDADES PARA A CREACIÓN DUN STOCK REPRODUTOR DO SÁIBAO- INFORME INTERMEDIO- 2019

ANÁLISE DE POTENCIALIDADES PARA A CREACIÓN DUN STOCK REPRODUTOR DO SÁIBAO- INFORME INTERMEDIO- 2019

A Acción 2 da Actividade 3 do proxecto Migra Miño- Minho prevé a tarefa de avaliar as posibilidades para a futura creación dun stock reprodutor de sáibao (Alosa alosa) do río Miño.
Este peixe migrador, foi o que máis sufriu coa progresiva construción das represas no río Miño. A especie que non utiliza os afluentes como hábitat de recurso para a reprodución, limítase ao curso principal, sendo que atopa áreas para a reprodución na parte superior do río Miño internacional. Con todo, a perda de hábitat foi brutal e posiblemente aumentou a probabilidade de produción de híbridos, dadas as condicións de superposición de áreas de postura de saboga (Alosa fallax), que se verifican no río Miño.

Entre 1914 e 1965, as cifras oficiais de captura de sáibao pescadores portugueses reportaron unha media anual de 61 000 individuos. Entre 1966 e 2017, estes valores diminuíron a valores medios anuais de 1 800 individuos, o que correspondeu a unha diminución aproximada de ao redor do 97%. Parece haber unha relación próxima coa progresiva construción das represas na conca do Minho no século XX e a redución do stock (figura 1). A variación interanual da abundancia é unha evidencia para as especies migratorias, con todo, atendendo á situación actual da poboación e ao feito de ser unha especie con evidencias de homing no seu ciclo de vida, a perda de área e calidade do hábitat, a hibridización coa sabella e o cambio climático colocan a esta poboación, aínda que aínda funcional, nunha posición moi vulnerable en canto ao futuro.

Así, considerouse no marco do proxecto avaliar as posibilidades para a creación dun stock reprodutivo, se nun futuro próximo a repoboación, do mesmo xeito que o salmón, é unha medida que debe aplicarse.

Consulta o informe completo neste enlace.