Noticias

A regulación de caudais significa que os réximes de caudais que circulaban polos ríos en condicións naturais modifícanse. A afección directa na fauna e flora fluviais vén do feito de que as especies autóctonas han evolucionado e están adaptadas ás peculiaridades dos réximes naturais de...

  Actualmente, as poboacións piscícolas migradoras atópanse en franco declive, especies abundantes como o salmón, a anguía, o sábalo ou lamprea reducíronse tanto que a súa escaseza volveuse un novo e crecente problema para as actividades económicas tradicionais que dependen deles e para a conservación da...

Os membros do CIIMAR  estiveron realizando durante a tempada estival  seguimentos nas poboacións piscícolas obxecto do proxecto, co fin de determinar a distribución e densidade dos peixes migradores nos ríos tributarios do Norte de Portugal. Esta actuación, encádrase dentro da Actividade 4 “Avaliación do impacto...

  As actuacións do proxecto POCTEP Migra Miño- Minho seguen avanzando, durante a primeira quincena do mes de agosto, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) realizou actuacións nos obstáculos obxecto deste Proxecto. O obxectivo destas, é mellorar a protección e a xestión sustentable do espazo natural de fronteira...

  Para coñecer o grao de fragmentación do hábitat de cada especie ou grupo de especies da ictiofauna do río Miño e, por tanto, a incidencia dos obstáculos sobre a súa distribución realizouse un estudo da tipoloxía dos obstáculos presentes de catro afluentes seleccionados.Na parte española...

O salmón atlántico é unha das especies máis esixentes coa calidade do medio no que vive. Sempre se considerou que a presenza de poboacións estables desta especie nun río é un síntoma do bo estado de conservación global da conca. Require augas ben osixenadas e...

Dentro das actividades contempladas no marco do Proxecto Migra Miño- Minho, unha delas é a celebración de xornadas divulgativas por parte dos socios para informar sobre o estado actual das poboacións de peixes migradores presentes en Galicia como en Portugal....

Durante estas semanas, os técnicos da Estación de Hidrobioloxía “ Encoro do Con”  da Universidade de Santiago de Compostela, estiveron realizando tarefas de mostraxe no río Deva. Para este primeiro estudo, apoiáronse en equipos de mergullo co fin de proceder ao marcado e recaptura das...