A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil retira dous represaes no río Caselas, na Agrela (Salvaterra de Miño)

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil retira dous represaes no río Caselas, na Agrela (Salvaterra de Miño)

As actuacións consisten na derriba de dous represaes no río Caselas, mediante as que se recuperará e mellorará o leito do río e o seu ecosistema asociado, permitindo aos peixes realizar os seus movementos migratorios de forma natural eliminando os obstáculos que o impiden.

Estes traballos enmárcanse dentro do proxecto MIGRA MIÑO-MINHO, que ten como obxectivo mellorar a protección e a xestión sustentable do espazo natural de fronteira que conforma a subcuenca internacional do río Miño e foron  adxudicados por importe de  38.803,09 €, encadrados dentro da Actividade 1 “Mais mobilidade e accesibilidade no hábitat fluvial”, Acción 3 de “Eliminación e permeabilización de obstáculos de leitos fluviais” do precitado proxecto.

Dentro do MIGRA MIÑO-MINHO, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil demoleu xa seis represaes nos ríos Furnia e Caselas e instalou unha escala de peces prefabricada para mellorar a franqueabilidad no río Caselas en Caldelas de Tui (Tui).

Fonte: CHMS