Recolocación dos xuvenís de anguía europea (Anguilla anguilla) da Tramo internacional do río Miño

Recolocación dos xuvenís de anguía europea (Anguilla anguilla) da Tramo internacional do río Miño

Co propósito de reducir a mortalidade antropogénica das Anguías europeas, obxectivo incluído no Regulamento (CE) nº 1100/2007, en 2011 comezáronse traballos de recolocación de xuvenís de anguía (post-angulas, 8-14 cm) nos tributarios da parte baixa do río Miño. A un 80 km da desembocadura do Miño, as anguías atopan o primeiro obstáculo infranqueable, chamado Presa de Frieira. Nese lugar, todos os veráns acumúlanse miles de post-angulas (angulones), algunhas das cales ata 2010 eran transportadas augas arriba da presa. De 2011 a 2017 foron capturadas e trasladadas 3 toneladas e máis dun millón de anguías de Frieira a afluentes do Miño situados augas abaixo da presa e libres de obstáculos para o descenso das anguías.

 

Descarga o poster do VII Congreso Ibérico de Ictioloxía 2018