A Xunta de Galicia termina os traballos do recuperación do bosque de ribeira do Tea

A Xunta de Galicia termina os traballos do recuperación do bosque de ribeira do Tea

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda executou unha actuación para a recuperación das masas de bosque de ribeira en quince quilómetros do río Tea ao seu paso polos municipios de Ponteareas e Salvaterra do río Miño.

Estes traballos garanten a recuperación do arboledo de primeira liña das marxes do río Tea, e así consolidar as mesmas mediante a plantación de salgueiros e doutras especies frondosas. Elimináronse especies alóctonas, principalmente, a falsa acacia (Robinia pseudoacacia), o arce con follas de freixo (Acer negundo), ailanto (Ailanthus altissima), mimosa (Acacia dealbata) e bambú xigante (Phyllostachys bambusoides).Por último, efectuáronse traballos para a retención de derrubes ou desprendementos de noiros que se puidesen ver afectados polas crecidas.

Os traballos deste proxecto de recuperación comezaron no mes de xaneiro cun orzamento de máis de 50.000 euros executados por un centro especial de emprego de iniciativa social, co fin de facilitar unha oportunidade laboral a persoas de colectivos de difícil inserción.