Actuacións da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil no río Caselas

Actuacións da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil no río Caselas

 

As actuacións do proxecto POCTEP Migra Miño- Minho seguen avanzando, durante a primeira quincena do mes de agosto, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) realizou actuacións nos obstáculos obxecto deste Proxecto.

O obxectivo destas, é mellorar a protección e a xestión sustentable do espazo natural de fronteira que conforma a subcuenca internacional do río Miño, a CHMS executou as obras para a permeabilización e eliminación de obstáculos no río Caselas ao seu paso por Caldelas de Tui ( TM de Tui).

Estas actuacións consistiron na demolición parcial dun azud no lugar de Souto de Arriba e a instalación dun dispositivo innovador de franqueo (escala transportable para peces) desenvolvido pola Universidade de Santiago de Compostela sobre unha obra de paso da estrada que une devandito lugar co balneario de Caldelas de Tui.

Mediante estes traballos recupéranse (durante o período que vai permanecer a escala transportable na canle) 1,8 km de canle, desde a desembocadura do río Caselas no Miño e a área recreativa de Arantei, para que os peixes poidan realizar os seus movementos  migratorios de forma natural.

Estas actuacións, encádranse dentro da Actividade 1 “Mais mobilidade e accesibilidade no hábitat fluvial”, Acción 3 de “Eliminación e permeabilización de obstáculos de canles fluviais” do proxecto.

Podes visualizar o proceso da obra na seguinte ligazón: https://www.flickr.com/photos/organize/?start_tab=new_set