Que tipos de pesca danse no río Miño?

Que tipos de pesca danse no río Miño?

No río Miño desenvolveuse, desde hai séculos, unha pesqueira que aínda persiste nos nosos días, a pesar das ameazas que existen sobre as especies aproveitadas. A pesca no tramo internacional do río Miño pódese dividir en tres tipos diferentes.

A pesca profesional practícase na parte baixa do Miño. leva a cabo desde embarcacións e a comercialización realízase usualmente mediante a declaración de capturas na lonxa da Guarda (Pontevedra).

A pesca artesanal ou etnográfica practícase nas pesqueiras, e inlcuye as redes tipo cabeceira e butrón. Existe polo menos nos concellos de Monçao, Melgaço, Salvaterra, As Neves, Arbo e Crecente, e a comercialización non se atopa do todo implantada.

A pesca deportiva ou lúdica realízase en todo o tramo internacional do río, onde ten especial importancia a pesca lúdica desde embarcación, así como nos seus afluentes, co único requisito de estar en posesión da licenza do país onde se estea pescando.