Por que POCTEP Migra Miño- Minho?

Por que POCTEP Migra Miño- Minho?

Grazas á execución deste proxecto POCTEP poderase mellorar a protección e conservación do hábitat fluvial da conca do río Miño no tramo internacional a través da implementación de actuacións de mellora do estado de conservación das especies de peixes migradores presentes no Baixo Miño e os seus afluentes tributarios.

O ámbito de actuación comprende desde o tramo tramo internacional do río Miño desde a súa desembocadura ata o encoro de Frieira (Ourense) incluíndo os ríos tributarios de Portugal e Galicia, onde no devandito tramo. atópanse os Espazos Rede Natura incluídos: ZEC Baixo Miño (ES1140007), ZEC Río Tea (ES1140006) e Río Miño ( PTCON0019).

Este articúlase baixo 5 eixos:

  1. Máis mobilidade e accesibilidade no hábitat fluvial
  2. Mitigación de presións
  3. Reforzo e mellora da as poboacións de peces migradores
  4. Avaliación do impacto das actuacións
  5. Divulgación, sensibilización e impacto social

O proxecto pretende dar resposta ás demandas político-sociais de protexer e mellorar o estado dos recursos naturais, mediante a conservación dun da compoñentes clave máis ameazados, as especies de peixes migradores, o que contribuirá á preservación e valorización das actividades pesqueiras tradicionais, así como ao desenvolvemento socioeconómico sustentable do territorio transfronteirizo ao responder as necesidades prácticas das actividades comerciais coa pesca, o turismo ou o sector enerxético.