A DXPN comeza o plan anual de traslocación da anguía

A DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL COMEZA O PLAN ANUAL DE TRASLOCACIÓN DA ANGUÍA DESDE O ENCORO DE FRIEIRA A RÍOS AFLUENTES DO BAIXO MIÑO DE GALICIA E PORTUGAL

A Xunta de Galicia e o Instituto de Conservação dá Natureza e dás Forestas ( ICNF) do Goberno portugués levan a cabo esta acción conxunta coa que se pretende mellorar o estado de conservación dunha das especies máis emblemáticas da conca do río Miño.

Esta acción forma parte do proxecto de cooperación transfronteiriza MIGRAMIÑO_ MINHO que lidera a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, e que ten como obxectivo á protección e conservación de peces migradores no tramo internacional do río Miño e nos seus afluentes.

Esta semana comezou a actual campaña de traslocación de exemplares de anguía cuxo remonte no río Miño finaliza ao pé do encoro de Frieira, que se localiza a 77 km. da súa desembocadura e que supón unha barreira infranqueable para os peixes migradores como as anguías. Estas chegan aos estuarios dos ríos entre os meses de outubro a abril como anguías procedentes do Mar dos Sargazos e inician todos os veráns, xa convertidas en angulones, o remonte dos ríos onde permanecerán durante varios anos ata chegar á madurez sexual, momento no cal migran ao mar para a súa reprodución convertidas en anguías prateadas.

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural vén realizando desde o ano 2011 un plan de traslocación de exemplares que é coordinado desde a Xefatura de Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra. A acción consiste na captura dos angulones que chegan ao pé do encoro, o seu transporte en vehículos especialmente adaptados, a súa liberación en diferentes localizacións de ríos afluentes augas abaixo da presa que presentan condicións idóneas para o desenvolvemento dos xuvenís de anguía.

Este ano o remonte dos angulones adiantouse con respecto ao que vén sendo habitual (mediados de xullo – inicio de agosto) polo que o plan de traslocación acaba de comezar e estenderase previsiblemente durante as próximas dúas ou tres semanas. Do mesmo xeito que no ano 2016, esta actividade faise en colaboración co ICNF,  que permite realizar soltas de exemplares en afluentes portugueses do Baixo Miño. En concreto, o pasado día 4 de xullo procedeuse á liberación de 25.000 exemplares (58 kg. de angulones) no río Troncoso, que fai fronteira entre Galicia e Portugal. Está previsto que nos próximos días e semanas realícense novas traslocaciones a outros ríos portugueses do Baixo Miño.

Esta acción forma parte do conxunto de actividades do proxecto de cooperación transfronteiriza POCTEP MIGRAMIÑO_ MINHO cuxa finalidade é mellorar a protección e conservación do hábitat fluvial da conca do río Miño no tramo internacional, desde o encoro de Frieira ata a súa desembocadura. Realizaranse actuacións de mellora do estado de conservación dos ríos e das especies de peces migradores como son o reo, o salmón, o sáibao, a saboga, a anguía e a lamprea. Neste proxecto, ademais da Xunta de Galicia e o ICNF participan os organismos de xestión da conca a ambos os dous lados da fronteira (Confederación Hidrógrafica do Miño-Sil e a Agência Portuguesa do Ambiente), as institucións investigadoras especialistas na temática (Universidade de Santiago de Compostela e o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental) así como a Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira onde se sitúa o Aquamuseu do Río Miño.