Estas son as principais ameazas que afectan aos peixes do río Miño

Estas son as principais ameazas que afectan aos peixes do río Miño

No Miño conviven unha gran cantidade de peces como as alosas, o salmón, o reo, as anguías e a lamprea, que migran a través deste río. Con todo, existen unha serie de factores que poden supoñer un risco para o seu benestar, facendo perigar a súa supervivencia e reducindo as súas poboacións. Coñécelos? Estes son algúns deles:

  • Contaminación por verteduras de depuradoras e efluentes domésticos e industriais, que causan a perda da calidade química da auga e alteran o réxime hidrolóxico e os procesos biolóxicos.
  • Construción de presas e obstáculos infranqueables no leito, que dificultan a migración cara aos frezaderos naturais, reducen o hábitat dispoñible e provocan a perda de calidade hidromorfológica por variacións de caudal.
  • Sobrepesca e pesca furtiva, debido ao alto valor comercial dalgúns peixes.
  • Introgresión xenética (hibridación entre o sable e a sabella).
  • Aumento da dispersión no río dun parasito exótico (Anguillicoloides crassus) que se aloxa na vejiga natatoria das anguías e pode comprometer a súa migración reprodutora.
  • Cambio climático, que altera o hábitat polo consecuente aumento da temperatura da auga e aumento na variabilidade dos caudais.