Coñeces cantas especies exóticas atópanse na bacía do Miño?

Coñeces cantas especies exóticas atópanse na bacía do Miño?

Na bacía do río Miño atópanse rexistradas máis de 50 especies exóticas de plantas, moluscos, crustáceos, peixes, réptiles, aves e mamíferos. A introdución de especies piscícolas exóticas  tanto nos ecosistemas fluviais como terrestres atópanse intimamente relacionada coa acción humana.

A aparición de peixes alóctonos, ao longo dos tempos, estivo relacionada co fomento da pesca deportiva, como  a perca (Micropterus salmoides), a troita arco-iris (Oncorhynchus mykiss), a carpa (Cyprinus carpio), o peixe dorado (Carassius auratus) ou para o biocontrol de pragas, como é o caso de  gambúsia (Gambusia holbrooki), ntroducido para control das larvas dos vectores de transmisión da malaria.

Máis aló das especies referidas, hai evidencias da presenza, no río Miño, da tenca (Tinca tinca) e perca-sol (Lepomis gibbosus) ademais da verificacion, igualmente, de translocaciones doutras concas da Península Ibérica de especies como a colmilleja (Cobitis paludica) e do góbio (Gobio lozanoi). Dentro do grupo dos invertebrados é de destacar a presenza de dúas especies exóticas invasoras, o lagostino de louisiana (Procambarus clarkii) e a ameixa-asiática (Corbicula fluminea) polo impacto que poden causar nos ecosistemas. Mentres que o lagostino causa impactos estruturais no sistema, sobre a vexetación, ovos, larvas e xuvenís de organismos acuáticos, a ameixa-asiática foi posiblemente a responsable da perda de biodiversidade de moluscos do curso principal do río Miño, dada a capacidade de adaptación e densidades que alcanzou.

En relación ás especies de peixes migradores, as áreas máis vulnerables están localizadas no curso principal do río Miño, en que pode haber depredación directa de ovos e xuvenís, se a postura suceda en lugares onde estean presentes peixes exóticos. Coa excepción da presenza de lagostino, aínda que en máis pequenas densidades, as afluentes corresponden a sistemas máis protexidos da acción da xeneralidade dos exóticos. Con todo, nin todos os migradores entran en afluentes, como é o caso do sáibao e saboga.

É importante levar a cabo acciones de sensibilización, dando a coñecer as consecuencias da introdución de especies exóticas sendo a medida preventiva máis eficaz para os ecosistemas acuáticos e terrestres.