Coñecendo o encoro de Frieira

Coñecendo o encoro de Frieira

A presa de Frieira primeiro obstáculo infranqueable do curso principal do río Miño que se atopan os peixes migratorios cando remontan desde o mar, está situado aproximadamente a un 80 Km da desembocadura do río Miño na Guarda-Caminha. Iso impide que ningún peixe poida remontar o río Miño a partir dese punto, o que restrinxe o espazo das especies migradoras unicamente á subbacía internacional do río Miño, o que reduce a superficie actual dispoñible para estas especies a un 28% da superficie prístina.

En 2010 finalizouse a construción dunha estación de captura de peixes na marxe dereita do río Miño como medida compensatoria, incluída na declaración de impacto ambiental, pola construción dunha nova central hidráulica no devandito salto. Esta estación de captura conta cunha escala de hendidura vertical para o remonte dos peixes ata unha plataforma que os eleva a un nivel onde poden ser dirixidos a un tanque de poliéster desde o cal os peixes poden ser transportados mediante un vehículo. A estrutura e localización da presa de Frieira  produce un gran acúmulo de diversas especies de peixes, á vez que imposibilita o descenso dos peixes a non ser que o fagan a través das turbinas, cousa que produce unha mortalidade notable, sobre todo no caso das anguías. Co propósito de reducir a mortalidade antropogénica das Anguías europeas, obxectivo incluído no Regulamento (CE) nº 1100/2007, en 2011 comezáronse traballos de recolocación ou traslocación de xuvenís de anguía nos tributarios da parte baixa do río Miño. Entre 2011 e 2014 só soltáronse anguías nos tributarios españois da parte baixa do río Miño (Tramo Internacional do Río Miño, TIRM).

O proxecto Migra Miño – Minho, do cal a Dirección Xeral de Patrimonio Natural (DGPN) é o Beneficiario Principal busca mellorar a protección e conservación do hábitat fluvial da subcuenca do tramo internacional do río Miño desde o encoro de Frieira ata a súa desembocadura na Guarda-Caminha, con actuacións de mellora do estado de conservación dos cursos fluviais e das especies de peixes migradores presentes no río Miño e nos seus  tributarios, zona incluída na Zona de Especial Conservación (ZEC) Baixo Miño (ES1140007) e na Zona de Especial Conservación (ZEC) Río Tea (ES1140006) ambas as pertencentes á Rede Natura 2000 de Galicia. Para a consecución dos obxectivos perseguidos neste proxecto é necesaria unha cooperación transfronteiriza entre as autoridades e institucións con competencias na materia para unha eficaz consecución dos resultados do proxecto.