A DXPN presenta o informe final de recuperación da ribeira do río Tea

A DXPN presenta o informe final de recuperación da ribeira do río Tea

Mediante o proxecto Migra Miño– Minho buscouse mellorar a protección e conservación do hábitat fluvial da sub-bacía do tramo internacional do río Miño desde o encoro de Frieira ata a súa desembocadura na Guarda-Caminha.

Entre as distintas actuacións que contempla o proxecto, encamiñadas á mellora do estado de conservación dos cursos fluviais, está a mitigación das presións de orixe antrópico que afectan o hábitat fluvial.

O río Tea é o principal tributario do río Miño na provincia de Pontevedra e ten unhas augas de boa calidade. A pesca no río Tea é unha actividade importante pola particularidade das especies que o poboan. Ademais de troitas (Salmo trutta trutta), a súa conca conta con especies migratorias como o salmón (Salmo salgar), o reo (Salmo trutta fario), a lamprea (Petromyzon marinus) ou a anguía (Anguilla anguilla).

Tamén conta con outras especies desaparecidas noutros ríos, como a boga (Chondostroma polylepis), a bermejuela (Rutilus arcasii) ou a lisa (Cobitis taenia). Con todo, a deterioración que sufriu o bosque de ribeira produce variación das características do leito e as súas augas con repercusión na fauna fluvial. Isto motivou a execución de traballos de rexeneración da vexetación de ribeira do río Tea na súa parte máis afectada, que vén sendo un tramo dun 12 km antes de chegar á súa desembocadura no río Miño.

Descarga o informe completo aquí.