12 km de bosque de ribeira restaurado no río Tea

12 km de bosque de ribeira restaurado no río Tea

O río Tea, o afluente máis importante da marxe española do TIRM, alberga poboacións de salmón xunto ao río Mouro en Portugal. Tamén é o hábitat de troitas, troitas, lampreas ou anguías e tamén ten outras especies que desapareceron noutros ríos, como o boga (Chondostroma polylepis), o vermellón (Rutilus arcasii) ou o salmonete (Cobitis taenia).

O deterioro que sufriu o bosque de ribeira (morte de ameneiros e colonización da ribeira por especies exóticas principalmente) produciu unha variación nas características do leito do río, que ten un impacto negativo na fauna fluvial. Isto levou á execución de obras de rexeneración na vexetación de ribeira do río Tea na súa parte máis afectada, que comprende o tramo final de 12 km. antes de chegar á súa desembocadura no río Miño.

Vexetación restaurada que mellora o hábitat do Tea:

  1. Plantáronse especies de árbores e arbustos autóctonos: salgueiros, freixos, ameneiros, arces, abelás, loureiros e sabugueiros.
  2. Elimináronse as especies exóticas invasoras: principalmente bambú, mimosa e acacia.