Que accións leva a cabo Migramiño para recuperar as especies?

Que accións leva a cabo Migramiño para recuperar as especies?

As principais accións que leva a cabo Migramiño co obxectivo de favorecer a recuperación das especies no río Miño son:
  • Favorecer o paso migratorio mediante a construción de ascensores nas grandes presas e a eliminación de obstáculos.
  •  Depuración e control dos vertidos.
  • Regulación ou prohibición efectiva da súa pesca.
  • Aumentar o nivel de protección na lexislación nacional.
  • Corrección das canalizacións.
  • Mantemento dos rexímenes de caudais naturais dos ríos.
  • Optimización da xestión da pesca deportiva.
  • Control do furtivismo.

 

Grazas a estas medidas, asegúrase a supervivencia de peces como as alosas, o salmón, o reo, as anguías e a lamprea.