Obras no río Gadanha por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

Obras no río Gadanha por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

A  Agência Portuguesa do Ambiente (APA) continúa traballando na execución das obras de permeabilización  nos tres represaes do río Gadanha, no concello de Monçao.

Estas accións desenvólvense grazas ao programa de Cooperación INTERREG V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 que contribúe ao 75% de financiamento para favorecer o movemento migratorio das especies piscícolas no leito fluvial dos ríos.