Mostraxes nos afluentes portugueses por parte do CIIMAR

Mostraxes nos afluentes portugueses por parte do CIIMAR

Os membros do CIIMAR  estiveron realizando durante a tempada estival  seguimentos nas poboacións piscícolas obxecto do proxecto, co fin de determinar a distribución e densidade dos peixes migradores nos ríos tributarios do Norte de Portugal.

Esta actuación, encádrase dentro da Actividade 4 “Avaliación do impacto das actuacións”, Acción 1 de “Avaliación do impacto da retirada e permeabilización dos obstáculos” do proxecto.

As mostraxes leváronse a cabo mediante un método de captura de peixes no que se emprega corrente eléctrica denominado pesca eléctrica. Mediante esta, todos os peixes capturados identificáronse, pesado, medido e marcado antes de proceder á súa liberación.

Tras estas accións, realizaranse inventarios da fauna piscícola antes, durante e despois da intervención nos obstáculos seleccionados que impiden a migración das poboacións de forma natural.

Consulta as fotografías desta mostraxe na seguinte ligazón.