Migra Miño-Minho presenta a Plataforma Web do Río Miño

Migra Miño-Minho presenta a Plataforma Web do Río Miño

A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira presentou na última reunión de socios celebrada a Plataforma Web Ecolóxica do Río Miño.

Esta plataforma web xeográfica  recompila e expón a información científica de carácter físico, biolóxico e ecolóxico dispoñible sobre a conca hidrográfica do río Miño, especialmente na súa área internacional. O obxectivo principal é contribuír a divulgar o coñecemento científico e potenciar a sensibilización ambiental.

Esta foi creada no marco do proxecto Migra Miño-Minho dentro da Actividade 4 ” Avaliación do impacto das actuacións” e Acción 3″Explotación de resultados”.