A DXPN TRASLOCA 216 KG DE ANGUÍAS DURANTE A ÉPOCA ESTIVAL

A DXPN TRASLOCA 216 KG DE ANGUÍAS DURANTE A ÉPOCA ESTIVAL

Nos meses de xullo e agosto chegan á presa de Frieira (Ourense) os angulones que tratan de remontar o río Miño tras a súa migración oceánica dese o seu lugar de nacemento no Mar dos Sargazos. Alí membros da Dirección Xeral de Patrimonio Natural ( DXPN) da Xunta de Galicia os capturas e trasládalos aos afluentes do río Miño.

Nestes meses de verán hanse traslocado un total de 216kg de angulones  alcanzando una o 1.613 kg equivalentes  a 378.300 exemplares desde o ano 2016 ao 2020 .