Inventario de presións parte portuguesa da bacía hidrográfica internacional do Río Miño

Inventario de presións parte portuguesa da bacía hidrográfica internacional do Río Miño

Os membros do Centro Interdisciplinar de Investigación Mariña e Ambiental (CIIMAR) publicaron oInventario de presións parte portuguesa da bacía hidrográfica internacional do Río Miño” enmarcado dentro da Actividade 2 “Mitigación de presións de orixe antrópico en canles fluviais” correspondente á Acción 1 ”Inventario de presións que afectan os peixes migradores”.

Este inventario centrouse  especialmente naqueles afluentes onde as intervencións potenciais que se vaian a realizar para mitigar as presións axuden a crear unha maior dispoñibilidade de hábitat para a ictiofauna.

A avaliación do estado das masas de auga inclúe necesariamente unha análise das presións que son exercidas sobre elas. A continuación móstranse de forma simplificada as súas agrupacións:

  1. Presións Cualitativas

  2. Presións Cuantitativas

  3. Presións Hidromorfológicas

  4. Presións Biolóxicas

Para unha descrición pormenorizada de cada presión consulta este inventario, tras este estudo realizaranse actuacións para eliminar ou mitigar presións identificadas en dous ámbitos principalmente: na xestión dos aproveitamentos das especies fluviais nos ríos afluentes do Tramo Internacional do Miño e na mellora da calidade do hábitat fluvial mediante a mellora da vexetación ripícola.