Instalación dunha aboia oceanográfica no estuario do Miño

Instalación dunha aboia oceanográfica no estuario do Miño

O pasado 14 de febreiro, técnicos do APA e do CIIMAR instalaron unha aboia oceanográfica no estuario do río Miño, no concello Vilanova de Cerveira. O obxectivo é realizar a monitoraxe de parámetros físico-químicos que afectan o hábitat e á dinámica das especies migradoras obxectivo do proxecto. Os parámetros obxecto de medición son: Ou2, pH, temperatura, condutividade/salinidade e clorofila a.

En particular, esta acción está enmarcada dentro da actividade 2 do proxecto,  que consiste na mitigación de presións presentes nas canles fluviais, especialmente as de orixe antrópico. Coa instalación de abóiaa preténdese analizar os efectos das taxas de cambio nos caudais e outros usos da auga na distribución dos peixes migradores obxectivo que habitan nesta zona do río Miño.

Unha vez realizado o inventario de presións e as medicións correspondentes, realizaranse actuacións para eliminar ou mitigar ditas presións.