Estes son os resultados da consulta pública realizada tras o I Foro Transfronteirizo

Estes son os resultados da consulta pública realizada tras o I Foro Transfronteirizo

O I Foro Transfronteirizo foi organizado como un foro técnico e resultou especialmente participativo, de modo que ao seu fin os asistentes definiron unha proposta xeral de mellora de aproveitamento, protección e conservación e harmonización lexislativa entre España e Portugal. Deste xeito obtívose un documento consensuado na parte técnica que sería presentado posteriormente aos grupos de interese durante o proceso de intervención social aberto aos axentes e sectores implicados na pesca.

A situación de alarma sanitaria imposibilitou a realización do proceso de intervención social de modo presencial, pero levou a cabo unha consulta pública con asociacións e agrupacións de pescadores profesionais, artesanais e recreativos e entidades colaboradores con actividade na contorna. Os principais comentarios e suxerencias recibidas tras este proceso facían referencia a tres temas
principais:

  1. Propostas de conservación/protección: referentes ás EDAR (mal dimensionadas, inexistentes ou que non funcionan), á derriba dos obstáculos que impiden o remonte dos peixes, ao estudo de descolmatación de frezaderos nos afluentes e no propio río Miño, ao reforzo da formación e divulgación das normativas e recomendacións, e a favorecer a práctica da pesca sen morte en todo o TIRM.
  2. Propostas de mellora do aproveitamento: referentes á posibilidade de establecer tramos de adestramento de rebaixa de mosca, a creación dun coto internacional de pesca (delimitando zonas sen morte e de pesca extractiva), e á creación de varios cotos salmoneros con e sen morte en todo o TIRM, con accesos seguros para os pescadores.
  3. Propostas de xestión e harmonización lexislativa na pesca profesional e artesanal: desde as confrarías españolas e portuguesas recibíronse comentarios discrepantes coas limitacións expostas sobre a limitación de acceso a zonas de pesca e as artes e capturas netas. Con todo, non achegaron alternativas para rebaixar a presión identificada no recurso. Doutra banda, desde asociacións de pesca sen morte e colaboradores de actividades turísticas e administración presentáronse propostas solicitando o peche de pesqueiras, a prohibición da pesca con rede dalgunhas especies e endurecer as restricións de artes de pesca e veda.