Cantos obstáculos hai no río Miño?

Cantos obstáculos hai no río Miño?

Na conca hidrográfica do río Miño existen preto 387 obstáculos, dos cales 55 son infranqueables para as especies migradoras. Migramiño levou a cabo traballos para removelos e facilitar o tránsito dos peixes.