Coñeces todos os tipos de migracións existentes nos peixes?

Coñeces todos os tipos de migracións existentes nos peixes?

Existen varios tipos de migración dos peixes, debido a que poden vivir en auga doce (por exemplo, un río) ou en auga salgada (por exemplo, o océano). De acordo co lugar desde onde partan e cara a onde se trasladen, e a razón pola cal o fan, ou movemento migratorio, clasificaranse dentro dalgunha das seguintes categorías.

Potamódromos

Estes peixes viven exclusivamente en auga doce e xamais tocan a auga salgada. Por tanto, cando migran fano sempre desde o lugar no que están, por exemplo un lago, cara a outro sitio tamén de auga doce, por exemplo, un río.

Oceanódromos

A diferenza dos potamódromos, os peixes oceanódromos viven sempre en auga salgada. Deste xeito, migran sempre dentro do mar.

Anádromos

Os anádromos teñen a capacidade de vivir tanto en auga salgada como en auga doce. A migración dos peixes anádromos prodúcese desde o mar cara á auga doce, xeralmente remontan ríos, con fins reprodutivos.

Catádromos

Así como ocorre cos anádromos, este grupo particular de peixes pode vivir tanto en auga salgada como en auga doce. Pero neste caso, os individuos van desde os ríos cara ao mar, a diferenza dos anádromos, aínda que tamén o fan motivados pola reprodución.

Anfídromos

Por último, dentro destes peixes están aqueles que van e veñen varias veces durante a súa vida desde os ríos cara ao mar ou viceversa. Con todo, e a diferenza dos catádromos e anfídromos, non o fan para reproducirse, senón, por exemplo, para alimentarse.