Acción conxunta ente ICNF, CIIMAR e Aquamuseum no río Mouro ( Monção)

Acción conxunta ente ICNF, CIIMAR e Aquamuseum no río Mouro ( Monção)

Enmarcada dentro da Actividade 3 “Reforzo e mellora das poboacións de peces migradores” do proxecto, o  Instituto dá Conservação dá Natureza e dás Forestas ( ICNF) xunto con o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental ( CIIMAR) e o Aquamuseum do Rio Minho, estiveron realizando monitoraxes piscícolas no Río Mouro ( Monção).

Cos resultados obtidos poderase elaborar un informe que permita ver o efecto das actuacións tanto positivas como negativas das accións de permeabilización realizadas nos ríos obxecto deste proxecto sobre os ecosistemas fluviais.