24 especies conviven na sub-bacia internacional do río Miño

24 especies conviven na sub-bacia internacional do río Miño

Na sub-bacia internacional do río Miño conviven 24 especies de peixes, das cales 18 son autóctonas, e 6 son especies alóctonas. Para asegurar que todas elas poidan desprazarse con liberdade, Migramiño traballa na mellora do leito fluvial.