Instalación dunha boia oceanográfica no estuario do Miño

Instalación dunha boia oceanográfica no estuario do Miño

O pasado 14 de febreiro, técnicos da APA e do CIIMAR instalaron unha boia oceanográfica no estuario do río Miño, no municipio de Vilanova de Cerveira. A súa finalidade é realizar o seguimento de parámetros físico-químicos que afectan ao hábitat e á dinámica das especies migradoras obxectivo do proxecto. Os parámetros obxecto de medición son: O2, pH, temperatura, condutividade/salinidade e clorofila A.

En particular, esta acción está enmarcada dentro da actividade 2 do proxecto, que consiste na mitigación de presións presentes nos leitos fluviais, especialmente as de orixe antrópica. Coa instalación da boia preténdese analizar os efectos das taxas de cambio nos caudais e outros usos da auga na distribución dos peixes migradores obxectivo que habitan nesta zona do río Miño.

Unha vez realizado o inventario de presións e as medicións correspondentes, realizaranse actuacións para eliminar ou mitigar as devanditas presións.