21 de abril: dia mundial dos peixes migradores

21 de abril: dia mundial dos peixes migradores

Com motivo da 3ª edição da Jornada Mundial dos Peixes Migradores, o sábado 21 de abril celebrarase unha xornada de divulgación en diferentes puntos do rio Minho, que incluirá varias atividades para dar a conhecer estas espécies á povoaçao e explicar qué fatores ameaçan actualmente o seu ciclo de vida natural.

Dentro das atividades organizadas para conmemorar este día, tamén se presentarán as accións que se están levando a cabo no Projecto Migramiño para mellorar o estado de conservación destas especies.

Trátase un evento internacional que se celebra en todo o mundo para concienciar á sociedade sobre a problemática dos peixes migradores e dos ríos e lagos, o seu estado de conservación, o seu papel ecolóxico e a súa gran importancia.

As atividades, dirixidas tanto a jovens como a maiores, poden consultarse no cartel da xornada: