Xuño 2019

O proxecto MIGRA MIÑO – MINHO presenta unha serie de accións innovadoras e, en moitos casos, de carácter demostrativo, que poderán posteriormente trasladarse a outros contextos europeos como boas prácticas na xestión de recursos naturais asociados a concas hidrográficas compartidas entre dous países....