Abril 2019

A avaliación dos impactos das actuacións do proxecto consisten en poder realizar unha valoración sobre os parámetros biolóxicos das poboacións de peces migradores así como na modificación das condicións dos hábitats fluviais producidas. Este seguimento realizarase antes, durante e despois de realizar as actuacións do...