Marzo 2019

Na zona de intervención do proxecto existe unha notable perda de calidade do hábitat e de aúgalas superficies da conca do Miño, que unido á sobreexplotación dos recursos pesqueiros das diferentes especies migradoras....