Febreiro 2019

No Miño, existen 2 estacións de captura A Freixa no río Tea e Frieira no curso principal. A estación de Frieira é a que, na actualidade, nutre de reprodutores ao programa de mellora de poboacións de salmón do río Miño dentro do proxecto Migramiño. Comezou...