Xaneiro 2019

A presa de Frieira primeiro obstáculo infranqueable do curso principal do río Miño que se atopan os peixes migratorios cando remontan desde o mar, está situado aproximadamente a un 80 Km da desembocadura do río Miño na Guarda-Caminha....