Decembro 2018

Un factor determinante na distribución das especies diádromas é a existencia de barreiras transversais que impiden os movementos de migración do mar cara ao río ou viceversa, esenciais neste tipo de animais (Vieira‐ Lanero et ao., 2010). Estas barreiras están relacionadas coa produción de electricidade,...